Doelstelling

Doelstelling zoals verwoord in de statuten

De stichting stelt zich ten doel: door stichting, aankoop, huur en verkrijging, als zakelijk gerechtigde van gebouwen en/of opstallen met gronden, deze gebouwen en/of opstallen met gronden te bestemmen, te gebruiken en/of te exploiteren als dorpscentrum.
Zij stelt dit dorpscentrum met passende lokalen en ruimten ter beschikking van de diverse verenigingen en instellingen in het dorp Valthe en naaste omgeving, teneinde op die wijze te kunnen bijdragen tot, en
gelegenheid te geven voor, de maatschappelijk, culturele en sociale ontwikkeling in het algemeen en van de lokale samenleving van het dorp Valthe en haar naaste omgeving in het bijzonder.