Project zonnepanelen.

Project zonnepanelen Stichting “Ons Dorpshuis” te Valthe krijgt gestalte.

Het in augustus 2015 opgestarte project installatie van zonnepanelen op de daken van het dorpshuis te Valthe wordt medio juni 2016 afgerond. Het plan wordt gedurende het tijdspad in twee fases uitgevoerd.

De financiering van het project is mede tot stand gekomen door een financiële bijdrage van het Oranje Fonds en Projectfonds Rabobank Borger- Klenckeland. Dit met aanvulling uit eigen investering, ontvangen giften bezoekers receptie 50 jarig bestaan van de stichting, donaties verenigingen en ondersteuning van de activiteitencommissie.

De eerste fase van het zonnepanelenproject van de Stichting “Ons Dorpshuis” te Valthe is in eigen beheer in het laatste kwartaal van 2015 gerealiseerd. Werkzaamheden zijn uitgevoerd door een groep vrijwilligers van de stichting die over expertise beschikken in de verschillende disciplines en waar nodig aangevuld met adviezen en ondersteuning van de leveranciers.

zonnepanelen1Zonnepanelen gemonteerd op een low ballast montagesysteem, verbonden, bekabeld en aangesloten op de geïnstalleerde omvormer. Het “hoge dak” levert op jaarbasis 11.000 kWh aan elektriciteit.

zonnepanelen2

 

Verder zijn de voedingskabels naar meterkast, aansluiting op het elektriciteitsnet en gebruikerslocatie in het dorpshuis geïnstalleerd. Voor de bezoekers is er een informatiebord energieopbrengst geplaatst in de intrede van het dorpshuis.

De voorbereidingen van de tweede fase van het plaatsen van zonnepanelen op het “lage dak” zijn begin 2016 afgerond. Benodigde materialen zijn in overleg met leveranciers besteld en worden naar verwachting medio april 2016 geleverd.

Daarna kunnen we starten met de montagewerkzaamheden van het ballastsysteem en de zonnepanelen op het “lage dak”. Deze panelen gaan 5.500 kWh aan elektriciteit leveren. Volgens planning zal medio juni 2016 de gehele installatie zijn voltooid.

Dit gehele project lijdt tot een flinke kostenreductie in het elektraverbruik. Daardoor is er vermindering van CO2 uitstoot wat weer bijdraagt tot een beter klimaat.