Zonnepanelen operationeel

Project zonne-energiesysteem Stichting “Ons Dorpshuis” te Valthe is operationeel

Het in augustus 2015 opgestarte project installatie van zonnepanelen op de daken van het dorpshuis te Valthe is afgerond. Het gehele plan was gedurende het tijdspad in twee fases ingedeeld. De financiering van het project is mede tot stand gekomen door een financiële bijdrage van het Oranje Fonds en Projectfonds Rabobank Borger- Klenckeland. Dit met aanvulling uit eigen investering, ontvangen giften bezoekers receptie 50 jarig bestaan van de stichting, donaties verenigingen en ondersteuning van de activiteiten commissie.

zonne-energie5

Het zonne-energiesysteem van de Stichting “Ons Dorpshuis” te Valthe is in eigenbeheer gerealiseerd. Werkzaamheden zijn uitgevoerd door een groep vrijwilligers van de stichting die over expertise beschikken in de verschillende disciplines en waar nodig aangevuld met adviezen en ondersteuning van de leveranciers. De zonnepanelen zijn gemonteerd op een low ballast montagesysteem.

Zie hieronder links zijn de zonnepanelen op het “Lage Dak” en rechts de zonnepanelen op het “Hoge Dak” en daaronder een overzicht van beide daken.

zonne-energie6

zonne-energie1
zonne-energie2

zonne-energie3 Links de twee omvormers die zorg dragen voor de omzetting van gelijk naar wisselspanning en hieronder het informatiepaneel in de intrede van het Dorpshuis met de levering van zonne-energie.
Informatiepaneel levering zonne - energie

Uiteindelijk is het gehele zonne-energiesysteem in juni 2016 voltooid, operationeel en levert op jaarbasis +/-18000 KWh. Het geheel draagt mede bij aan het economisch welzijn van de Stichting in de vorm van kostenreductie energieverbruik, Co2 uitstoot en verduurzaming van de energievoorziening.